Stichting De Aanloop, een vrijwilligersorganisatie, organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Sommige worden in het clubgebouw aan de Kruisweg 622 in Hoofddorp gehouden: het ROLSTOELDANSEN, MUZIEK, de VAKSOOS, het EETCAFÉ en de INSTUIF. Andere zijn buiten het clubgebouw zoals: PAARDRIJDEN, BOWLEN, SPORTIEF BEWEGEN en ZWEMMEN.

Wekelijks maken ongeveer 215 deelnemers gebruik van de verschillende activiteiten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de, enthousiaste, inzet van 80 vrijwilligers. De Stichting is qua inkomsten afhankelijk van subsidies van de overheid en giften. Iedereen verleent zijn diensten pro Deo.

De Stichting is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Wilt u een keer komen kijken? Neem dan contact met ons op. Lijkt u dat niets, maar wilt u De Aanloop wel de broodnodige steun geven, dat kan natuurlijk ook. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Op initiatief van drie ouderverenigingen, Philadelphia, Helpt Elkander en Voor het Zorgenkind, onder supervisie van de Sociaal Pedagogische Dienst, ontstond in 1967de eerste commissie voor vrijetijdsbesteding voor geestelijk gehandicapten. Eenmaal per maand, op de zaterdagmiddag, kwamen de deelnemers bij elkaar in een lokaal van de BLO school in Hoofddorp om spelletjes te doen en te luisteren naar muziek. Het eerste jaar waren er 16, eind 1968 al 35 deelnemers.

Wegens groei ging de Instuif in 1969 naar een grotere locatie, de kantine van de Schutse. De technische school stelde het gymlokaal beschikbaar, waardoor de activiteiten konden worden uitgebreid.

In mei 1970 kwam de commissie in aanmerking voor een donatie van vijftigduizend gulden uit het Monseigneur Bekkers Fonds. Hier waren twee voorwaarden aan verbonden: de commissie moest een rechtspersoonlijkheid krijgen en binnen twee jaar met de bouw van een clubhuis beginnen.

Augustus 1971 was de Stichting tot Bevordering van Sport, Recreatie en Vrijetijdsbesteding voorGeestelijk Gehandicapten een feit. Al snel werd het de stichting met de lange naam genoemd. De tweede voorwaarde leverde huizenhoge problemen op. Er werd veel onderhandeld, ook werd de behoefte aan een eigen onderkomen steeds groter.

Begin 1975 kocht de stichting ‘t Grutje, een voormalige kleuterschool, aan de Kruisweg 622 in Hoofddorp. Om het clubhuis, dat de naam “De Aanloop” kreeg, van binnen en van buiten op te knappen werden allerlei acties op touw gezet. Een oproep in de krant voor de inrichting van het gebouw gaf een geweldig resultaat.

Bij het vijfjarig bestaan van de Stichting in 1976 verrichtte burgemeester Cor van Stam de officiële opening .

In 1978 kreeg de stichting een nieuwe naam: Stichting Vrijetijdsbesteding voor Geestelijk Gehandicapten Haarlemmermeer en Omgeving.

Het clubgebouw kreeg steeds meer gebreken. Om de financiering rond te krijgen voor een nieuw onderkomen werden er weer allerlei, succesvolle acties gevoerd. Het oude gebouw ging tegen de grond en de activiteiten werden tijdelijk naar de kantine van de firma Spaans verplaatst.

Op 10 september 1988 opende burgemeester Van Dulst het nieuwe gebouw.

Per 9 februari 1996 is de statutaire naam “Stichting De Aanloop”.

De huidige bestuurssamenstelling van onze stichting is de volgende:

  • Lex Passchier, voorzitter
  • Roel Haytink, penningmeester
  • Martijn Plukkel, secretaris
  • Regina Leistra, bestuurslid
  • Richard Bredewold, bestuurslid

De gebouwbeheerder is Jelle Bierma.