VAKsoos

Komend seizoen staan er de volgende avonden/activiteiten op het programma:

  • Na de zomerstop in juli en augustus starten we op 1 September 2023
  • 1 September vakantiebelevenissen (maken thema’s t/m december)
  • 15 September Soos-Café
  • 29 September
  • 13 Oktober Soos-Café
  • 27 Oktober
  • 10 November Soos-Café
  • 24 November
  • 8 December Soos-Café
  • 22 December Kersbingo

Op 1 september gaan we thema’s maken ook voor Vak-Soosavonden na het Soos-Café die om 20.00 uur starten.

In 2024 starten we weer op vrijdag 5 Januari 2024

 

Om de week worden er in het gebouw van De Aanloop leuke activiteiten georganiseerd voor iedereen met een MLK/VBO achtergrond vanaf 18 jaar.

Om de 2 weken op vrijdagavond (oneven weken) van 19.30 uur tot 23.00 uur in het gebouw van De Aanloop aan de Kruisweg 622 in Hoofddorp.

De kosten zijn € 1,50 per keer dat je er bent (afhankelijk van de gehouden activiteit).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de hoofdleider Jan van der Stroom op telefoonnummer 023-5633913 of 06-53947676 of mailadres vaksoos@deaanloop.nl